CIKLUS CRNIH SLIKA – LABIRINTI

Labirint životnog puta, 2018., akril na platnu, 15,8 x 23,5 cm, V i IR (Z)

Labirint prijateljstva 1, 2019., akril na platnu, 50 x 60 cm, V i IR (Z)

Labirint prijateljstva 2, 2019., akril na platnu, 50 x 60 cm, V i IR (Z)

Labirint prijateljstva 3, 2019., akril na platnu, 50 x 60 cm, V i IR (Z)

Tajnstveni krug 1, 2020., akril na platnu, 50 x 60 cm, V i IR (Z)

Tajnstveni krug 2, 2020., akril na platnu, 50 x 60 cm, V i IR (Z)

Tajnstveni krug 3, 2020., akril na platnu, 50 x 60 cm, V i IR (Z)

Skriveni labirint 1, 2020., akril na platnu, 60 x 70 cm, V i IR (Z)

Skriveni labirint 2, 2020., akril na platnu, 60 x 70 cm, V i IR (Z) 

Tajni labirint, 2022., akril na platnu, 50 x 69,5 cm, V i IR (Z)

Skriveni labirint mozgalica 1, 2022., akril na platnu, 49,5 x 60 cm, V i IR (Z)

Otkrivanje Torinskog platna, 2020., akril na platnu, 100 x 70 cm, V i IR (Z)