INFRARED SLIKE – Skrivene tajne

Dijana Nazor (…) već se više godina bavi iznimno intrigantnim i korisnim znanstvenim područjem i temom Slike u infracrvenom području: odlaganje vidljivoga, na čemu je obranila doktorsku disertaciju na ALU-u Zagrebu. (…) Stvaranjem novog likovnog djela autorica doprinosi razvoju nevidljive slike te ukazuje na novu mogućnost/perspektivu slikanja u mediju štafelajne slike u bliskom infracrvenom području (NIR) u primjeni dvostruke slike. (…). Ova nova metoda neupitno otvara kreativne potencijale u slikarstvu koji se ne mogu dobiti uobičajenim slikarskim tehnikama, stoga umjetnica u budućnosti istraživanje nastavlja upravo ovom tehnikom. No, rezultat je jednako očuđujući jer su pred nama slike dvostrukih lica, fabula i poruka, na tragu ne samo lica i svjetonazora koje pokazujemo javnosti i/ili nosimo u intimi svog prostora, već jasan znak kako živimo uronjeni u višedimenzionalnu stvarnost. Skoro sve oko nas prepuno je dvostrukih kodova, lica i naličja, razlomljenih fragmenata stvarnosti… Dijana Nazor vrlo je senzibilno sve što emotivno i mentalno percipira oko sebe stopila s autentičnom znanstvenom praksom i metodologijom, ostajući u polju umjetničkog naboja.

Iva Körbler

Dio teksta iz kataloga kružne izložbe Otkrivanje slikarskih tajni – InfraredArt, Izložbeni salon palače Sermage, Gradski muzej Varaždin, 11. 9. – 6. 10. 2019.

SLIKE U INFRACRVENOM PODRUČJU: Odlaganje vidljivoga

Izložba Dijane Nazor tematska je cjelina koja sažima njezino slikarsko umjetničko izražavanje sa znanstvenom dimenzijom mogućnosti infracrvenog zračenja. Na taj način moguće je „dubinsko“ sagledavanje slike koje odvaja vidljivo pod dnevnim svjetlom od vidljivog u infracrvenom spektru. (…) Pred nama je stoga umjetnost Dijane Nazor obogaćena posebnom znanstvenom dimenzijom. Mnoštvo je primjera primjene fizikalnih tehnologija u funkciji istraživanja umjetnina s obzirom na karakteristike njihovoga nastanka, autentičnost autorskog djela ili stupanj očuvanosti, te naknadnih intervencija. Međutim, ovom izložbom otkrivamo i postupke u kreativnom procesu nastanka djela, koje ima svoja višestruka značenja. (…) S obzirom da bliski infracrveni spektar reagira na vrlo nijansiranu primjenu boja s njihovim različitim svojstvima, možemo reći da je snimak jednog djela u tom spektru čuvar njegove autentičnosti jer je stupanj specifičnosti praktično neponovljiv. Time dolazimo do primjene infracrvenog spektra u zaštiti i očuvanju kulturne baštine, što je također područje djelovanja Dijane Nazor kao konzervatorice-restauratorice. (…) Taj segment njezine profesionalne aktivnosti predstavljen je dvjema slikama na kojima je autorica vrlo uspješno provela cjelovite konzervatorsko-restauratorske postupke. (…)

Ferdinand Meder

Dio govora na otvorenju izložbe Slike u infracrvenom području: odlaganje vidljivoga, Dom hrvatskih likovnih umjetnika u Galeriji Bačva, 19. 4. 2016.

DIJANA NAZOR: INFRARED SLIKE – Razotkrivanje anđela

(…) Radi se o novoj vrsti slikarstva, tj. slikanja korištenjem dvaju spektralnih područja, a upotrebom standardnih akrilnih boja. (…) Dijana zakoračuje u neslućene prostore u kojima se dotiču znanost i umjetnost, poprimajući u svakoj novoj slici dublje akorde polikromne i morfološke izražajnosti i osnaženog umjetničkog rukopisa. Uspješno savladavajući velike formate, autorica i u malim dvadeset, odnosno trideset centimetarskim platnima zadržava autonomiju slikarskog načina i prenošenje asocijativno-poetskog raspoloženja iz gornje slike u onu donju, skrivenu. Jedinstvo slikarskog polja ničim nije narušeno iako se u njemu sabiru različiti izričaji, različite duhovne silnice i strujanja podsvjesnih tokova. Ovo je slikarstvo izraz prijelaza između dvaju svjetova, egzistencije koja se oslobodila zakonitosti ovoga svijeta. Slike na izložbi, njih tridesetak manjeg formata prvi puta izložene javnosti, svojevrsni su eksperimentalni uzorci, skice u otkrivanju spoznaja i istraživanja, svojevrsna prethodnica velikim formatima. (…) Svojim „razotkrivenim“ motivima istodobno nam šalje i misaone i likovne poruke. Tako je, namjerno apsorbirajući likovne ideje, uzimajući ih kao poticaje ili primjere, izgradila posve autonomnu vizualnu priču koja se očituje i u raznolikosti motiva i teme. (…)

Sanda Stanaćev Bajzek

Dio teksta iz kataloga izložbe Infrared slike – razotkrivanje anđela, Muzej Prigorja, 20. 11. – 4. 12. 2018.

SLIKARICA SKRIVENIH ANĐELA

(…) Doduše, fine fluidne anđele nećete vidjeti odmah jer su u slici skriveni u skladu sa svojom tajanstvenom biti. Riječ je o dvostrukim slikama u kojima umjetnica u gornjoj slici prikazuje apstraktan svijet crvenog, plavog i narančastog kolorita ispod kojeg se nalazi skriveni svijet svjetlosnih anđela, ali i skrivenih poruka, autoportreta i portreta. Slike prije svega otkrivaju slikaricu snažnog kolorita čije stvarne „slike” nose apstraktne poetske eksplozije raspršenih čestica, a dijelom geometrijsku apstrakciju elemenata slobodno raspoređenih na platnima. U tim se „gornjim” slikama Dijana Nazor podjednako potvrđuje kao sljedbenica velikih apstraktnih slikara europske i hrvatske likovnosti. Dok „gornje” slike nose vidljivi svijet,  u nekim je „nevidljivim”, odnosno skrivenim slikama autorica ispisala poruke umjetnika i mislilaca kojima se divi: Nevidljivo remek djelo   – Hans Belting, Aura suvremene umjetnosti je slobodna asocijacija – Nicolas Bourriaud, Razmatranje likovnih umjetnosti čine stvari vidljivima – Hans Sedlmayr, Umjetnost ne ponavlja vidljivo, ona čini vidljivim – Paul Klee. Posebno su zanimljivi skriveni portreti   Merleau-Pontyja, Kleea, Rothka i Beltinga, ali i autoportreti gdje se Dijana Nazor otkriva i kao izvrstan portretist. Radi se o novoj vrsti slikarstva tj. slikanja korištenjem dvaju spektralnih područja, a upotrebom standardnih akrilnih boja. (…)

Marina Tenžera

7 dnevno, „Slikarica skrivenih anđela“, https://www.7dnevno.hr/vijesti/kultura/slikarica-skrivenih-andela/ (20. studenoga 2018.)

 

RAZOTKRIVANJE ANĐELA

Možemo li istovremeno biti na dva različita mjesta? Mnogi će odlučno reći – ne, jer se to kosi sa zakonima fizike. Tu su u pravu. A mogu li dvije slike biti naslikane na jednoj te istoj podlozi, te istovremeno biti vidljive i jedna i druga? Mnogi će ponovo reći – ne i bit će u krivu. Naime, s modernom infracrvenom tehnologijom, to je postalo moguće. I, ne biste vjerovali, tu su slikarsku tehniku svojedobno izumili Hrvati. (…) Dijana Nazor predstavila se s tridesetak slika različitih formata, ustvari s dvostruko više, jer na svakoj su podlozi dva različita rada. Ova je izložba jedinstvena po tome i kao takva održana je po prvi puta do sada u Sesvetama. Uvođenjem te nove tehnologije i sama riskira da se u medijima daleko više govori upravo o samoj tehnologiji, negoli o njenoj umjetnosti.(…) A i sama je slikarica bila odjevena u haljinu s infrared otiskom. Vjerujem da će ova tehnologija slikarstva vrlo brzo zaokupiti pozornost mnogih ljubitelja umjetnosti i kolekcionara, a za sada možda još ne možemo ni pojmiti kako će se i u kojem pravcu taj novi slikarsko-tehnološki pravac razvijati. (…)

Borko Samec

SesveteDanas, Slikarstvo Dijane Nazor u Infracrvenom području”, http://www.sesvete-danas.hr/kultura/izlozbe/slikarstvo-dijane-nazor-u-infra-crvenom-podrucju-8661 (21. studenoga 2018.)

SLIKE U INFRACRVENOM PODRUČJU: Odlaganje vidljivoga

Važan i umjetnički snažan kreativni aspekt stvaranja slike referira se i na vječno pitanje umjetnika i teoretičara: što je u slici vidljivo, a što je nevidljivo. (…) Najnovije slike Dijane Nazor plod su istraživanja vezanog za svjesno kreiranje slike u slici, za stvaranje duoslike na visoko tehnološkoj razini, u instalaciji koja je kombinacija štafelaja i kamera. (…) Slike u vidljivom spektru prvog ciklusa reminiscencija su na spomenute avangardne pokušaje stvaranja usustavljenog abecedarija koji bi u konačnici rezultirao novom estetikom. Međutim nije riječ o oponašanju uzora nego o osobnom traganju za stvaranjem dvoslike utemeljene na novim znanjima i iskustvima vezanim uz bojila. (…) Najuzbudljiviji i po mom mišljenju krunski ciklus ovog umjetničkog istraživanja ciklus je slika slobodne geste i gotovo glazbeno kolorističke orkestracije u kojoj skladno zvuči melodija i kontra ritam (poput zvončića) i stvara uzbudljive i oku ugodne i vidljive kompozicije koje kriju u sebi anđeosku igru. (…) Sva tri ciklusa ovdje prikazana dio su novog i originalnog puta koji se otvorio kao poziv i izazov sljedbenicima. Ovaj umjetnički prilog povijesti umjetnosti, koji je ovom izložbom ostvarila Dijana Nazor, ima sasvim sigurno avangardni značaj, ne po slikarsko formalnom određenju vidljivog, nego po slikarsko formalnom određenju vidljivo-nevidljivog seta, po duoslici kao novom fenomenu.

Branka Hlevnjak

Dio govora na otvorenju izložbe Slike u infracrvenom području: odlaganje vidljivoga, Dom hrvatskih likovnih umjetnika u Galeriji Bačva, 19. 4. 2016.

SLIKE U INFRACRVENOM PODRUČJU: Odlaganje vidljivoga

Različiti umjetnički interesi karakteriziraju umjetnički opus Dijane Nazor koja u svim dionicama stvaralaštva pokazuje sklonost inovativnom, kako u primjerima unutar klasične estetike, tako i u otvorenosti prema novim likovnim spoznajama. (…) Svoj slikarski senzibilitet na ovoj izložbi razvija u nekoliko smjerova od kojih je svaki osmišljen u suodnosu dviju slika, jedne preko, odnosno iznad druge. (…) Mogli bismo reći da na jednoj izložbi imamo dvije izložbe. Jednu čitku i drugu nevidljivu, prezentnu tek okom kamere. U svakom slučaju radi se o intrigantnom dijalogu koji nudi novu razinu umjetničke komunikacije. (…) Objektivno radi se u kreativnom smislu (uz ostvarenja Nade Žiljak) o pionirskom zadatku, ispitivanju i propitkivanju slikarskog razlomka s međusobnom upućenošću brojnika i nazivnika (…). U ciklusu Nevidljivi čuvari Dijana je svoja na svome. Anđeli su motiv kojemu je posvetila brojna maštovita ostvarenja, slikajući ih pojedinačno i u pitoresknim grupama. (…) Pročelje slikarskog para plijeni ljepotom lirske apstrakcije i adekvatno je fluidnosti anđela koji pritajeni čekaju da dođu na svjetlo dana. Da postanu vidljiva slika. S ikonografske strane na neki način slikom uzneseni, sada puteni, anđeli ponajbolje tumače ideju o infracrvenom području. (…) Dijana Nazor, umjetnica koja živi svoju umjetnost, obogatila ju je iskustvom „slike u slici“, sjajno je to provela i vjerojatno će i dalje tragati za višeslojnom slikarskom istinom. (…)

Stanko Špoljarić

Dio teksta iz kataloga izložbe Slike u infracrvenom području: odlaganje vidljivoga, Mala dvorana Galerije Prica, PUO Samobor, 6. – 17. 9. 2016.

VIDLJIVO-NEVIDLJIVI SVIJET

Fascinacija Dijana Nazor Čorda novim načinom slikanja vodila ju je u osobne slikarske eksperimente, dovela napokon i do doktorata 2017., ali i nakon toga, s još je većim zanosom i maštovitošću stvara IR slike, IR odjeću, IR umjetničku tapiseriju itd. Doista je fascinantno vidjeti što se sve događa u tom za naš prirodan pogled čistom „mraku“ u koji je umjetnica unijela svoj „tajni“ uradak, a koji vidimo tek kada u njega zavirimo pomoćnim optičkim alatima“. (…) Jedan od njezinih najnovijih i velikih poduhvata bila je izrada, u tvornici tepiha u Zaboku, prve IR umjetničke tapiserije što je po svojoj prilici jedinstveno u svijetu! (…) Dijana Nazor Čorda razvila je svoje tajno slikarsko IR pismo, tajanstvene oblikovne poruke, portrete, citate i čitave labirinte. (…) Apstrakcije Dijane kad ih promatramo golim očima, i neznajući za njihovu IR modifikaciju ili mutaciju (vidljivu u animaciji prilagođenoj promjenama IR spektra), vibriraju pozitivnom energijom. Kao da se u zelenim, plavim i crvenim turbulentnim zrakama vrte sitne čestice nekih izgubljenih riječi, izlomljenih pisama, oblici koji lepršaju kako bi dosegli u jednom času neki dodatni smisao osim same začudne ljepote.

Branka Hlevnjak

Dio teksta iz kataloga izložbe Vidljivo-nevidljivi svijet, Mala retrospektiva IR slikarstva, Gradski muzej Bjelovar, 2. 8. – 1. 9. 2022.