ZAVRŠNE SLIKE DOKTORSKOG RADA “SLIKE U INFRACRVENOM PODRUČJU: ODLAGANJE VIDLJIVOGA”

11_V-Skriveni-autoportret-u-zrcalu-horz-6-1200x850
10_V Skriveni autoportret-horz

Skriveni autoportret u zrcalu, 2015., akril na platnu, 120 x 80 cm, V i IR (Z); Skriveni autoportret, 2015., akril na platnu, 120 x 80 cm, V i IR (Z)

8_V Skriveni portret – Paul Klee-horz
9_V Skriveni portret – Mark Rothko-horz

Skriveni portret – Paul Klee, 2015., akril na platnu, 120 x 80 cm, V i IR (Z); Skriveni portret – Mark Rothko, 2015., akril na platnu, 120 x 80 cm, V i IR (Z)

12_V-Skriveni-portret-–-Hans-Belting-horz-2048x1495
13_V-Skriveni-portret-–-Maurice-Merleau-Ponty-horz-2048x1497

Skriveni portret – Hans Belting, 2016., akril na platnu, 120 x 80 cm, V i IR (Z); Skriveni portret – Maurice M. P., 2016., akril na platnu, 120 x 80 cm, V i IR (Z)

Nevidljivi čuvari 3, 2015., akril na platnu, 120 x 80 cm, V i IR (Z); Nevidljivi čuvari 5, 2015., akril na platnu, 120 x 80 cm, V i IR (Z)

Nevidljivi čuvari 2, 2015., akril na platnu, 80 x 120 cm, V i IR (Z)

Nevidljivi čuvari 1, 2015., akril na platnu, 80 x 120 cm, V i IR (Z)

Skrivena poruka – Paul Klee, 2015., akril na platnu, 80 x 120 cm, V i IR (Z)

Skrivena poruka – Nicolas Bourriaud, 2015., akril na platnu, 80 x 120 cm, V i IR (Z)

Skrivena poruka – Hans Belting, 2015., akril na platnu, 80 x 120 cm, V i IR (Z)

Skrivena poruka – Hans Sedlmayr, 2015., akril na platnu, 80 x 120 cm, V i IR (Z)

Skrivena poruka – Žarko Paić, 2016., akril na platnu, 80 x 120 cm, V i IR (Z)

Nevidljivi čuvari 4, 2015., akril na platnu, 120 x 80 cm, V i IR (Z)