MALE SLIKE/SKICE LIKOVNOG DIJELA DOKTORSKOG RADA 

1Skriveni čuvari 7_DSC8064-horz
3Skriveni čuvari 8_DSC8063-horz

Skriveni čuvari 7, 2015., akril na platnu, 24 x 18 cm, V i IR (Z); Skriveni čuvari 8, 2015., akril na platnu, 24 x 18 cm V i Z (Z)

2Skriveni čuvari 9_DSC8065-horz - m
16Nevidljivo remek djelo 2_DSC8055-horz

Skriveni čuvari 9, 2015., akril na platnu, 24 x 18 cm, V i IR (Z); Skrivena poruka, Nevidljivo remek-djelo 2, H., 2015., akril na platnu, 30 x 20 cm, V i IR (Z)

19Skriveni portret-H-horz
18Skriveni portret-M-horz

Skriveni portret – Hans Belting, 2015., akril na platnu, 30 x 20 cm, V i IR (Z); Skriveni portret – Mark Rothko, 2015., akril na platnu 30 x 20 cm

Nevidljiv autoportret 1_DSC8037-horz
15Skriveni oblik 2_DSC8044-horz

Nevidljivi autoportret 1, 2015., akril na platnu, 33 x 25 cm, V i Z; Skriveni oblik 2 – kvadrat, 2015., akril na platnu, 30 x 24 cm, V i IR (Z)

Skriveni oblik 1_DSC8039-horz
Skriveni oblik 3_DSC8045-horz

Skriveni oblik 1 – krug, 2015., akril na platnu, 30 x 24 cm, V i IR (Z); Skriveni oblik 3 – trokut, 2015., akril na platnu, 30 x 24, V i IR (Z)

12Nevidljiva pahulja 1_DSC8046-horz
Nevidljiva pahulja22_DSC8042-horz

Nevidljiva pahulja 1, 2015., akril na platnu, 30 x 24 cm, V i IR (Z); Nevidljiva pahulja 2, 2015., akril na platnu, 30 x 24, V i IR (Z)

27Skriveni portret-M.M-horz
27Skriveni portret-P-horz

Skriveni portret – Maurice Merleau-Ponty 1, 2015., akril na platnu, 30 x 20 cm V i IR (Z); Skriveni portret – Paul Klee, 2015., akril na platnu, 30 x 20, V i IR (Z)

29Nevidljivi autoportret 3_DSC8056-horz
25Nevidljivi autoportret 2_DSC8074-horz

Nevidljivi autoportret 3, 2015., akril na platnu, 30 x 20 cm, V i IR (Z); Nevidljivi autoportret 2, 2015., akril na platnu, 30 x 20, V i IR (Z)

Skrivena poruka, Nevidljivo remek-djelo 1, Hans Belting, 2015., akril na platnu, 20 x 30 cm, V i IR (Z)

Skrivena poruka – Paul Klee, 2015., akril na platnu, 20 x 30 cm, V i IR (Z)

Skrivena poruka – Nicolas Bourriaud, 2015., akril na platnu, 20 x 30 cm

Skrivena poruka – Hans Sedlmayer, 2015., akril na platnu, 20 x 30 cm

Skrivena poruka – Žarko Paić, 2015., akril na platnu, 24 x 30 cm

Prva skrivena osobna poruka – Volim te 1, 2015., akril na platnu, 8 x 10 cm

Skrivena osobna poruka – Volim te 2, 2015., akril na platnu, 20 x 30 cm, V i IR (Z)

Skriveni čuvari 1, 2015., akril na platnu, 24 x 30 cm, V i IR (Z)

Skriveni čuvari 2, 2015., akril na platnu, 24 x 30 cm

 Skriveni čuvari 3, 2015., akril na platnu, 24 x 30 cm, V i IR (Z)

Skriveni čuvari 4, 2015., akril na platnu, 24 x 30 cm, V i IR (Z)

 Skriveni čuvari 5, 2015., akril na platnu, 24 x 30 cm, V i IR (Z)

Skriveni čuvari 6, 2015., akril na platnu, 24 x 30 cm, V i IR (Z)