PORTRETI

Rasvijetli svoje lice nad nama Gospodine, 2020., akril na platnu, 100 x 70 cm, V i IR (Z); Skriveni portret – Vilko, 2020. akril na platnu, 100 x 70 cm, V i IR (Z)

Skriveni portret – Stjepan, 2020., akril na platnu, 70 x 100 cm, V i Z (IR)