_

Animacije iz vizualnog u IR područje od 400 do 1000 nm

 

Skrivena poruka – Paul Klee, 2015.; Skriveni portret – Hans Belting, 2016.; Skrivena poruka, Hans Belting, 2015. i Skriveni portret – Maurice Merleau-Ponty, 2016.

Skrivena poruka – Nicolas Bourriaud, 2015.

Skrivena osobna poruka – Volim te, 2015.