Predavanje, izložba i radionica na Državnom stručnom skupu

U Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku, na Državnom stručnom skupu za stručne suradnike knjižničare osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj „Multimodalni pristupi poučavanja i učenja – O znanosti i umjetnosti povodom 570 obljetnice rođenja Leonarda da Vincija”, Dijana Nazor Čorda sudjelovala je 2. prosinca 2022. Odazvala se pozivu više savjetnice za školsko knjižničarstvo Ane Saulačić.

Govorila je o skrivenim slikama, golim okom nevidljivim preslicima u donjim slojevima umjetničkih slika i obmanjujućim slikama kroz primjere slavnih umjetnika Leonarda da Vincija, Fransa Halsa, Paul Kleea, Pabla Picassa, Jan van Eycka, Rafaela, Caravaggia, Hans Holbeina mlađeg i drugih.

Predstavila je intrigantne primjere preslikanih slika iz IR videosnimaka povjesničara umjetnosti Mladena Blaževića iz New Yorka, kreatora PARUS–a (prijenosni video sistem za istraživanje umjetnina).

Pokazala je i najzanimljiviji rezultat vlastitog jednogodišnjeg istraživanja umjetničkih slika iz sedam muzeja, tri zbirke, deset privremenih izložbi i pet privatnih zbirki iz Zagreba koji je realiziran u sklopu njezinog doktorskog istraživanja na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Snimila je 1436 slika istovremeno dvostrukom ZRGB kamerom u vizualnom i IR spektru na 1000 nm. Među svim tim slikama pronašla je 29 zanimljivih slika s preslikanim slojevima i sedam slika s pentimentima/pomacima.

Jedna od važnih metoda koja pomaže u analizi slojeva slike je IR reflektografija (snimanje u bliskom infracrvenom spektru) čime se bavila u svom istraživanju. Ta metoda uz sve ostale pomaže pri znanstvenoj analizi slika i u otkrivanju procesa njihova nastanka, golom oku skrivenih preslika i provjere autentičnosti. U drugom dijelu skupa održala je radionicu uz PowerPoint prezentaciju i izložbu „Vidljivo i nevidljivo u slikarstvu“ uz korištenje digitalne IR tehnologije.

U prezentaciji je opisala ciljanu metodu slikanja dvostrukih slika (eng. near-infrared, NIR/Z) na 1000 nm koja je jedinstvena u svijetu. Posebnost ove metode su različite slike na istom platnu gdje je jedna slika vidljiva u vizualnom, a druga u bliskom infracrvenom području s pomoću IR kamere. Time se otvaraju mogućnosti dvostrukog prikaza na istoj slici – kromatskog i akromatskog. Te slike sadrže dva odvojena prikaza koji identitet stječu u povezanim slikama, u različitim spektrima vidljivosti.

Animacijom je sudinicima prikazan prijelaz slika od vidljivog spektra na 400 nm do blisko infracrvenog područja na 1000 nm. Doprinos infrared slikarstvu (engl. infrared painting, IRP) autorica je tijekom svog doktorskog rada stavila u znanstveno-umjetnički diskurs u vizualnom i u bliskom infracrvenom svjetlu. 

Pojasnila je da se slikarske boje mogu zamiješati na brojne načine, a mogu imati isto svojstvo apsorpcije ili refleksije svjetla u vidljivom te potpuno drugačije u bliskom infracrvenom području.

Na izložbi je izložila 20 svojih infrared, dvostrukih slika iz različitih ciklusa i uzorak prvog IR tepiha koji je realizirala u suradnji s reGalerijom iz Zaboka 2022. godine. Sudionici skupa imali su priliku dvjema infracrvenim kamerama na stalku i pokretnim IR kamerama otkrivati skrivene slike.

Tijekom predavanja na izložbi je bilo izloženo šest IR haljina i tunika, nekoliko IR grafika, cipela i bilježnica s uzorcima IR tkanina. Ovu dosad višestruko nagrađivanu inovaciju InfrareDesign/InfraredArt razvio je 2007. godine u Zagrebu prof. emeritus Vilko Žiljak sa svojim istraživačkim timom u kojem su Jana Žiljak Gršić, Klaudijo Pap i Ivana Žiljak Stanimirović. Tim je istraživanjem uvedena infracrvena sigurnosna zaštita u ispisu svih grafičkih proizvoda kao npr. zaštita dokumenata, vrijednosnica, lijekova, vojne opreme te primjena skrivanja teksta ili fotografija u katalozima i knjigama.

Nazor Čorda značajno je proširila granice umjetničke IR slike i prva je konzervirala-restaurirala dvije slike kontroliranim IR retušem, što je opisala u desetak objavljenih znanstvenih članaka.

Povodom sudjelovanja na skupu, uručila je dvije inovativne IR grafike kao poklon profesora emeritusa Vilka Žiljaka (autoportret Leonarda da Vincija i vlastiti portret sa skrivenim tekstom) Agenciji za odgoj i obrazovanje i Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić.

Više na mrežnim stranicama:

Agencija za odgoj i obrazovanje. Državni stručni skup za stručne suradnike knjižničare održan na temu aktivnog učenja u multimodalnom okruženju. https://www.azoo.hr/najave-i-izvjesca-arhiva/drzavni-strucni-skup-za-strucne-suradnike-knjiznicare-odrzan-na-temu-aktivnog-ucenja-u-multimodalnom-okruzenju/ (20. prosinca 2022).

DijanaAuthor posts

Avatar for Dijana

Dijana Nazor Čorda rođena je 1971. u Splitu. Doktorirala je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 2017. god. Diplomirala je 1995. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, danas Umjetnička akademija, te stekla zvanje profesora likovne kulture-restauratora. Godine 1990. maturirala je u Školskom centru za primijenjenu umjetnost i dizajn u Splitu. Dobitnica je više nagrada, priznanja i pohvala za umjetnički rad. Živi i radi u Zagrebu.

No comment

Odgovori