Objavljena prva infrared slika u udžbeniku likovne kulture

Infrared dvostruka slika „Skriveni portret – Paul Klee“ Dijane Nazor Čorda uvrštena je u novi udžbenik „Opažam, oblikujem 8“ (I. dio „Umjetnost i svakodnevica“ | „Umjetnost i zajednica“) u izdanju izdavačke kuće Profil Klett, u svibnju 2021. godine.

Upoznavanje učenika s ovom novom metodom infrared slikarstva veliko je priznanje za njen rad u području infracrvenog slikarstva kojim se kontinuirano bavi od 2015. godine. Autorice ovog udžbenika profesorice su likovne kulture Martina Kosec i Romana Nikolić.

Nazor Čorda i sama se  je trinaest godina bavila pisanjem udžbenika i priručnika iz likovne kulture za osnovnu školu. Koautorica je dvaju serija udžbenika „Pogled, potez“, od 5. do 8. razreda osnovne škole, Zagreb, Profil i dvaju priručnika s CD-om za učiteljice/učitelje likovne kulture 2007./2008. i 2013./2014. Također, suautorica je udžbenika i priručnika „Opažam, oblikujem“ za učiteljice/učitelje likovne kulture za 5. razred kao i interaktivnih likovnih sadržaja na digitalnoj platformi za edukaciju IZZI, Zagreb, Profil Klett 2019. godine.

Udžbenik „Opažam, oblikujem“ osvojio je posebnu nagradu žirija na natjecanju BELMA (Best European Learning Materials Awards) na kojem su predstavljeni najbolji nastavni materijali, a nastao je u suautorstvu s Martinom Kosec i Juranom Linarić Mihalić.

Više na mrežnim stranicama:

No comment

Odgovori