Izložba slika „Nevidljivi čuvari“ u maloj dvorani KD Lisinski

U Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu predstavljena je 11. svibnja 2015. izložba Dijane Nazor kao dio likovnog dijela doktorskog rada pod nazivom „Nevidljivi čuvari“. Izložba je bila postavljena na pozornici u sklopu ciklusa koncerta Gudačkog kvarteta Sebastian.

Radi se o dijelu izložbe koji se razvio iz višegodišnjeg rada i istraživanja na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom red. prof. Igora Rončevića i dr. sc. Jane Žiljak Gršić.

Za vrijeme trajanja koncerta na pozornici su bile izložene četiri kolorističke slike (plava, narančasta, zelena i ljubičasta) iz ciklusa „Nevidljivi čuvari“ u vizualnom i infracrvenom spektru.

U vizualnom spektru slike su apstraktne, a preko IR kamere se otkrivaju stilizirani motivi anđela.

Publika je IR slike mogla vidjeti, na početku koncerta i tijekom pauze, zahvaljujući IR kameri koja je bila postavljena ispred pozornice.

Sinergijom čarolije glazbe i slike tijekom koncerta intenziviran je doživljaj ritma, boja i ploha na slikama, dajući im jednu posve drugu dimenziju.

Metodu slikanja autorica je temeljila na InfraredArt teoriji koju je razvio emeritus dr. sc. Vilko Žiljak sa svojim timom u kojem su dr. sc. profesori: Jana Žiljak Gršić, Ivana Žiljak Stanimirović i Klaudio Pap.

Ovaj je način slikanja uzbudljiv jer omogućuje svjesno slikanje/skrivanje motiva nevidljivih u stvarnome svijetu.

Slika koja se vidi samo infracrvenom kamerom, mada je je monokromatska, po estetskim je kriterijima jednako vrijedna kao i ona u vizualnom spektru.

Ovo dvostruko, intimno slikarstvo suvremeno je po načinu promatranja slike i načinu svjesnoga korištenja svojstava boja „nevidljive“ slike.

Fotografije na koncertu/izložbi snimili su Nena Brkić, Ana Franić i Dijana Nazor.

Više na mrežnim stranicama:

DijanaAuthor posts

Avatar for Dijana

Dijana Nazor Čorda rođena je 1971. u Splitu. Doktorirala je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 2017. god. Diplomirala je 1995. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, danas Umjetnička akademija, te stekla zvanje profesora likovne kulture-restauratora. Godine 1990. maturirala je u Školskom centru za primijenjenu umjetnost i dizajn u Splitu. Dobitnica je više nagrada, priznanja i pohvala za umjetnički rad. Živi i radi u Zagrebu.

No comment

Odgovori