Predavanje o infrared slikarstvu i likovna radionica „Skrivene slike“ za srednjoškolce u Gradskom muzeju Varaždin

Povodom izložbe „Otkrivanje slikarskih tajni – InfraredArt“ u Galeriji starih i novih majstora u Gradskom muzeju Varaždin viša konzervatorica-restauratorica Dijana Nazor održala je dvije edukativno-likovne radionice pod nazivom „Skrivene slike“.

Radionice su održane 24. veljače 2015., a ostvarene su u suradnji Gradskoga muzeja Varaždin i Hrvatskoga restauratorskog zavoda uz koordinaciju muzejske savjetnice Mirjane Dučakijević i kustosice Elizabete Igrec.

Poticaj za radionice autorici je bio doktorska disertacija „Slike u infracrvenom području: odlaganje vidljivoga“. Uz radionice i vođenje kroz izložbu održala je više predavanja pod nazivom „Snimanje umjetničkih slika u infracrvenom području i „Infrared slikarstvo – dvostruke slike u povezanom sloju“. U događanjima tijekom ove izložbe je sudjelovalo preko 200 srednjoškolaca iz Varaždina i Rijeke.

Varaždinskim učenicima grafičkog smjera Srednje strukovne škole i I. gimnazije Dijana je objasnila fotografske postupke kojima se konzervatori-restauratori služe u istraživanju slojeva umjetničkih slika koji se nalaze ispod površinskog nanosa boje.

Na zanimljivim primjerima iz hrvatskog i svjetskog slikarstva iz različitih razdoblja učenike je upoznala s načinima otkrivanja preslikanih umjetničkih slika, odnosno podslika nanesenih ispod oku vidljivoga slikanog sloja.

Srednjoškolcima je autorica objasnila i tehniku snimanja infracrvenom svjetlom (IR reflektografija). Pri tom su učenici upoznati s rezultatima jednogodišnjeg istraživanja po muzejima, zbirkama, privremenim izložbama i privatnim zbirkama u Zagrebu, koje je provela u sklopu istraživanja teorijskog dijela doktorskoga rada.

Povod za ovo predavanje je bila preslikana slika izložena u stalnom postavu varaždinskoga Gradskog muzeja u zbirci „Hrvatski majstori 20. stoljeća“. Radi se o djelu „Pavla Witmanna“ slikara Ivana Tišova iz 1922. godine. Na slici je prilikom radova u Gradskom muzeju Varaždin rendgenskom snimkom otkriven do tada skriveni ženski portret.

U praktičnom dijelu prve radionice polaznici su slikali autoportrete, a u drugoj portrete upoznavajući se i s mogućnostima poliperspektive.

Najprije su napravili crtež u olovci, a potom su slikali u tehnici tempere.

Poticaj za rad imali su u portretima Pabla Picassa i suvremenog umjetnika Gerharda Richtera te u njegovim slikarskim varijacijama na temu portreta.

Rezultati naslikanih radova potvrdili su da im je ova tema jako zanimljiva što se vidjelo i u realizaciji kreativnog rješavanja zadanog motiva likovnog problema.

Radionicu je snimio fotograf Gradskog muzeja Varaždin Andrej Švoger.

Nakon predavanja učenici su imali priliku vidjeti nevidljivo, to jest otkrivati slikarske tajne na pedesetak izloženih infrared slika u izložbenom salonu palače Sermage. Autorica ih je provela izložbom i objasnila im nastanak tih skrivenih slika.

Više na mrežnim stranicama:

  •  https://www.culturenet.hr/hr/gradski-muzej-varazdin-infracrvene-slike-edukativna-radionica/51749  (24. veljače 2015).
  •  https://evarazdin.hr/kultura/srednjoskolci-i-restauratori-u-varazdinu-traze-skrivene-slike-315119/ (23. veljače 2015).
  • https://www.hrz.hr/index.php/aktualno/novosti-i-obavijesti/1597-edukativno-likovna-radionica-rskrivene-slikel-u-gradskom-muzeju-varadin (1. ožujka 2015).

DijanaAuthor posts

Avatar for Dijana

Dijana Nazor Čorda rođena je 1971. u Splitu. Doktorirala je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 2017. god. Diplomirala je 1995. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, danas Umjetnička akademija, te stekla zvanje profesora likovne kulture-restauratora. Godine 1990. maturirala je u Školskom centru za primijenjenu umjetnost i dizajn u Splitu. Dobitnica je više nagrada, priznanja i pohvala za umjetnički rad. Živi i radi u Zagrebu.

No comment

Odgovori