Nazor Čorda

INFRACRVENO SLIKARSTVO − 

SLIKE U INFRACRVENOM PODRUČU

_

Metoda namjernoga, ciljanoga slikanja dvostrukih slika, jedne u vizualnome i druge u bliskome infracrvenom području (eng. near-infrared, NIR) na 1000 nm jedinstvena je u svijetu. Nastala je na osnovi teorije InfraredArt. I bez promatrača skrivene slike postoje kao tajna slika ili poruka dok se ne otkriju s pomoću IR kamere. Riječ je o jednome djelu, ali dvama različitim doživljajima iste slike. Umjetnost u infracrvenom slikarstvu postoji iako nije vidljiva, iako je skrivena. Dr. art. Dijana Nazor Čorda u spoju umjetnosti i znanosti interdisciplinarnim je pristupom znatno doprinijela infrared slikarstvu (engl. infrared painting, IRP) istraživanjem vlastitih svojstava blizanaca boja u vizualnom i u bliskom infracrvenom svjetlu. Nastavlja otkrivati nove mogućnosti slikanja u NIR spektru i nakon što je obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Slike u infracrvenom području: odlaganje vidljivoga na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.